Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Nicopoder

("Sklep")

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Sklep internetowy Nicopoder, działający pod adresem https://nicopoder.com, prowadzony jest przez TCF GROUP sp. z o.o., ul. Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków, NIP: 676-254-03-18, REGON: 368862564, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000705332.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,
 • przez e-mail: [email protected].

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.


Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • realizacja Twoich zamówień,
 • realizacja uprawnień konsumenckich oraz obsługa posprzedażowa towarów przez nas dystrybuowanych oraz rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych,
 • oceny i analizy aktywności oraz informacji o Tobie jako kliencie sklepu internetowego Nicopoder, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), mających na celu prezentowanie ogólnych reklam, ofert oraz promocji produktów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do Twoich indywidualnych zainteresowań (nie wywołując jednak dla Ciebie żadnych skutków prawnych lub nie wpływając istotnie na Twoje decyzje), a także w celu dostosowania usługi newsletter (jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę na otrzymywanie niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej) oraz analiz rynkowych i statystycznych.

 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie określonym w punkcie powyżej będą przetwarzane dane osobowe przekazane w odpowiednich formularzach dotyczących złożenia zamówienia lub założenia konta użytkownika (tj.: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, adres dostawy) albo zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego (newsletter). W związku z realizacją zamówienia przetwarzamy także numer rachunku bankowego, a w przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP. W zakresie działań o charakterze marketingowym będziemy przetwarzać dane w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail).

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na należytej obsłudze klienta sklepu internetowego i prawidłowym wykonywaniu danej umowy sprzedaży dotyczącej dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoja zgoda w zakresie prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (art.  6 ust. 1 pkt a RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów oraz w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert oraz promocji produktów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do Twoich indywidualnych zainteresowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na uczestnictwo w niepublicznej akcji promocyjnej wymagającej osobnej rejestracji, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane na podstawie osobnej zgody tj. na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO.

 

PODANIE DANYCH:

 • Dobrowolne,  jednakże konieczne do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego i zawarcia umowy sprzedaży towarów dostępnych w sklepie internetowym lub zarejestrowania konta użytkownika w Sklepie lub korzystania z innych usług (np. newsletter).

 

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie (newsletter).

 

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane przez nas wyłącznie na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (dane kontaktowe wskazane są w niniejszej Polityce prywatności).

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • nastąpi przedawnienie w zakresie roszczeń cywilnoprawnych przysługują stronom umowy (nastąpi okres przedawnienia roszczeń).
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, albo najpóźniej po 2-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (brak transakcji w ramach sklepu internetowego, brak reakcji na nasze wiadomości marketingowe), liczonym od końca roku kalendarzowego,  w którym ww. 2 letni okres upływa, o ile nie zachodzą okoliczności wskazane, powyżej (tj. w zakresie przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego albo w związku z  zabezpieczeniem roszczeń cywilnoprawnych przed upływem okresu ich przedawnienia).
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, albo najpóźniej po 2-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (brak transakcji w ramach sklepu internetowego, brak reakcji na nasze wiadomości marketingowe), liczonym od końca roku kalendarzowego,  w którym ww. 2 letni okres upływa, o ile nie zachodzą okoliczności wskazane, powyżej (tj. w zakresie przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego albo w związku z  zabezpieczeniem roszczeń cywilnoprawnych przed upływem okresu ich przedawnienia).

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PROFILOWANIE

Profilowanie w sklepie internetowym Nicopoder, polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu internetowego np. poprzez analizę dodawanych produktów do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie internetowym lub poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników ww. zakresie Administrator wykorzystuje narzędzia automatycznego przetwarzania, takie jak np. Klaviyo, Hotjar lub Google Analytics. Za pomocą ww. narzędzi Administrator jest w stanie ocenić osobowe czynniki dotyczące konkretnego użytkownika, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące m.in. osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.

Powyższe czynności mają na celu prezentowanie ogólnych reklam, ofert oraz promocji produktów lub usług Administratora w sposób dopasowany do Twoich indywidualnych preferencji, zainteresowań lub zachowań, a także w celu dostosowania usługi newsletter (jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę na otrzymywanie niepublicznych informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej) oraz analiz rynkowych i statystycznych. Tym samym ich celem jest prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego.

Stosowane przez Administratora formy automatycznej analizy lub prognozy zachowań (tj. formy profilowania) nie wywołują jednak dla użytkowników żadnych skutków prawnych lub nie wpływają istotnie na decyzje użytkowników, w szczególności na ich podstawie nie są podejmowane decyzje dotyczące zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży czy też możliwości korzystania z innych usług za pośrednictwem sklepu internetowego Nicopoder.

Nie w każdym przypadku opisane powyżej czynności związane z profilowaniem będą związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warunkiem takiego przetwarzania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby (użytkownika).

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na usługi świadczone na rzecz Administratora przez podmioty trzecie, o których mowa w akapicie powyżej, zastrzegamy możliwość przekazywania Twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unią Europejską. Gwarantujemy, że przekazanie będzie w każdym przypadku zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych. 

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika oraz w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe wskazane są niniejszej Polityce prywatności).

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. 

 

PLIKI COOKIE

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookie (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookie,
 • blokować wykorzystanie plików cookie w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • Pliki cookie niezbędne do działania strony: Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwienia korzystania z niej. Bez tych plików cookie niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.
 • Pliki cookie analityczne: Wykorzystujemy pliki cookie analityczne, które pomagają nam zbierać informacje o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takie jak odwiedzane podstrony, czas spędzony na stronie, ruch na stronie. Te informacje są wykorzystywane w celu poprawy działania i funkcjonalności strony.
 • Marketingowe pliki cookie: Stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym informacji o tym, jakie ustawienia przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookie, należy wejść na stronę www.allaboutcookies.org.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies podmiotów zewnętrznych: 

 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy sieci Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerach użytkowników, by umożliwić analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje pozyskane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z opcją anonimowości adresu IP, tak by adres IP użytkownika na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym został skrócony przez Google.

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych zbieranych przez pliki cookie poprzez uruchomienie tzw. blokującego pliku cookie na swoim komputerze - poprzez link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, możesz sprawdzić, jak to zrobić. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics znajdziesz poprzez link: https://policies.google.com/.

 

Klaviyo

Administrator w ramach niniejszej strony internetowej korzysta także z narzędzia Klaviyo dostarczanego przez firmę Klaviyo Inc. (125 Summer St, Floor 6, Boston, Massachusetts 02110, USA). Narzędzie to pomaga Administratorowi dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, co  pozwala na automatyzację procesów marketingowych oraz optymalizację ścieżki zakupowej. Szczegółowe informacje o działaniu Klaviyo możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.klaviyo.com/features/overview.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawca,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowania księgowego),
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków,
 • przez e-mail: [email protected].

Darmowa dostawa InPost od 200 zł na terenie całej PolskiSzybkie i bezpieczne płatności PayU i TpaySzybka i bezpieczna dostawa na terenie całej Europy

do góry
Tylko dla pełnoletnich. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium